Hem Fråga Experten Fråga Experten: Uttorkning vid minusgrader?

Fråga Experten: Uttorkning vid minusgrader?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag göt en traditionell isolerad, armerad, kantförstyvad platta på mark för 7 veckor sedan. ”Standard” villabetong C25/30 som glättats och omedelbart förseglades med krympspärr. Plattan kommer nu ligga otäckt till byggstart i maj 2022. Sedan gjutning så uppskattar jag att temperaturen i plattan i genomsnitt har legat mellan 5 och 10 grader och att vintern och minusgrader nu kommer bör således inte vara ett problem.

Hur är det med uttorkning av en platta som, i mitt fall, kommer ha minusgrader i runt sex månader, avstannar den helt? Anledningen till frågan är att försöka bedöma när klinker och tätskikt kan monteras. Ska jag, i maj 2022, betrakta plattan som nygjuten även om den är 6-7 månader gammal?
/Gabriel

Hur snabbt betongens hållfasthet växer till, beror till största del på dess temperatur. Även om betongen är kall sker de kemiska reaktionerna mellan cement och vatten, om en långsamt, och det först vid ca minus 10 grader de avstannar helt. Betongens uttorkning sker på två sett, dels binds vatten upp av kemiskt samt som adsorbat på porytorna i cementpastan, och dels transporteras vatten till ytan och torkar ut mot omgivningen.

Hur lätt vatten transporteras och binds beror till stor del på vattencement-talet (vct), där en betong med högt vct har större möjlighet till uttorkning till omgivningen och betong med lågt vct binder upp vattnet i större utsträckning. När man kommer ner i vct 0,40 eller lägre blir betongen ”självuttorkande”, dvs den förbrukar allt blandningsvatten på egen hand.

Den blir också så pass tät att den har svårt att torka ut mot omgivningen. Hur snabbt betongen torkar beror även till stor del på hur gammal den är, i början finns mycket ”fritt vatten” och betongen är relativt otät, samt reaktionshastigheten är som störst, och torkar då snabbt både intern och mot omgivningen. När betongen sedan hårdnat och blivit allt mer tät sker uttorkningen mot omgivningen betydligt långsammare, speciellt med lägre vct.

Så vill man göra torkinsatser (värme, avfuktare, mm) görs dessa lämpligen under första veckan, därefter har de begränsad effekt. Möjligtvis kan det funka bra med senare torkinsatser på betong med högt vct. Då du använt en betong typ C25/30 har den ett ganska högt vct (ca 0,65), varför den har låg självuttorkning och mycket ”överskottsvatten” och tar lång tid att torka ut.

För denna typ av betong påverkas uttorkningstiden mycket av betongens tjocklek och omgivande klimat (RF och temp), samt om plattan har utsatts för vatten (regn, härdningsvatten m.m.).

Jämför man med en låg-vct-betong torkar den snabbt på egen hand och påverkas inte så mycket av tjocklek eller omgivande klimat. Så när man har uttorkningskrav (exempelvis 85% RF för limmad plastmatta) väljer man som regel en betong med lågt vct (ca 0,35-0,45).

En ouppvärmd väderskyddad 10 cm villaplatta med C25/30 brukar efter 1/2 år torkat till ca 92% RF, och det tar ca 1 år att komma ner i 90% RF. Om plattan gjutit inomhus (20 grader) skulle det i stället ta ca fyra månader till 90% RF.

Jag vet inte riktigt vad ”krympspärr” är, men tänker att det är en membranhärdare som ersätter traditionell härdning med vattendimma eller plast/presenning. Dessa är inte speciellt täta och påverkar inte uttorkningen nämnvärt, så inte häller glättningen.

Även om det blir kallt kommer din platta fortsätta torka ut mot omgivningen, såvida den inte utsätts för nederbörd. Och mängden vatten som binds internt kommer inte påverkas av temperaturen för din betong, speciellt nu efter flera månader.

Klinker, fog och fix påverkas inte av betongens RF, möjligtvis kan man få det att sitta fast bättre om betongen är fuktig. Däremot vill man att betongens krympning skall ha ”lugnat ner sig”, varför man bör vänta minst 2 månader innan klinker läggs för att inte riskera släpp och boom i plattorna.

Krympningen styrs även den av de kemiska reaktionerna samt uttorkningen mot omgivningen, och är som störst under de första veckorna. Vissa tätskikt kan däremot vara känsliga för höga fukthalter i betongen, varför man ibland kan se rekommenderade kritiska RF på 85% eller 90%. Det är inte enbart fukten som hör det problematiskt för tätskikten, utan kombinationen av alkalier (högt pH) i kombination med fukt.

Därför kan det funka fint med en lågalkalisk avjämning (”flytspackel”), även om betongen inte torkat till kritiskt RF, och ändå lägga på ett fuktkänsligt tätskikt eller mattlim. Dock tror jag inte att det är problem med att lägga tätskikt, primer, mm på en betong som inte torkat till kritiskt RF, däremot skall man vara noga med uttorkningen med limmad plastmatta då denna är mycket tät.

Så jag ser inga problem för dig att lägga klinker/tätskikt efter 6-7 månader, även om det är period med kallt och minusgrader. Däremot skall du undvika att det står vatten på ytan när det är minusgrader, då en vct 0,65 betong utan luftporbildare inte är speciellt frostresistent.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group