Hem Betonggalan Kunskapsdagen 2021: Victor Fransson, LTH

Kunskapsdagen 2021: Victor Fransson, LTH

Som nominerad i kategorin Årets Betongforskare på Betonggalan 2021 föreläste Victor Fransson, från Lunds tekniska högskola, på Kunskapsdagen.

Victor Fransson disputerade 2020, titeln på avhandlingen är “Prediction of power and energy use in dwellings: Addressing aspects of thermal mass and occupant behavior”.

I arbetet analyserades hur tunga stommar skulle kunna utnyttjas som ett termiskt lager för att åstadkomma möjlighet att styra effekter i värmesystem över tiden. Även energi sparas och inneklimatet påverkas positivt.