Hem Hållbarhet ”Hållbara materialval en grundförutsättning”

”Hållbara materialval en grundförutsättning”

Mejerskan
Illustration: Klara Arkitekter.

Thomas Betong har levererat 682 kubikmeter klimatförbättrad betong till Torsby Bostäders fastighetsprojekt Mejerskan i Torsby. Genom att bygga med klimatförbättrad betong så har projektet fått en koldioxidreducering på 24 procent.

– Att lägga krut på hållbara materialval likt den klimatförbättrade betong som Thomas Betong levererat är ett bra sätt att komma ned till en lägre koldioxidbelastning, säger Håkan Laack, vd för Torsby Bostäder.

Tillsammans med entreprenören Elms Byggnadsfirma har Thomas Betong levererat klimatförbättrad betong till grundkonstruktion, bottenplatta och plattbärlag till Mejerskan. Fastigheten innehåller 24 lägenheter som ska vara färdiga i december.

– Inför byggnation bad vi Elms Byggnadsfirma att presenta en livscykelanalys (LCA) avseende koldioxidbelastningen för projektet, säger Håkan Laack, vd, Torsby Bostäder.

Med Thomagrön Plus klimatförbättrad betong har projektet minskat CO2-utsläppen med 53 ton – en koldioxidreducering på totalt 24 procent i förhållande till om traditionell betong använts. Inför projektet har Thomas Betong sett till att kunna leverera betongen från sin fabrik i Rottneros och därmed slippa onödiga transporter.

– I och med att vi involverats så pass tidigt i projekt har vi haft möjlighet att anpassa betongen och klimatbesparingen utifrån förutsättningarna på byggarbetsplatsen vad gäller väderlek och temperatur utan att påverka projektets tidplan, säger Jonas Kilman, Teknisk säljare Värmland, Thomas Betong och fortsätter:

– Till bottenplattan levererade vi betong med 49 procent koldioxidreducering, plan två-fem 30 procent och plan sex-sju 10 procent vilket i slutändan gav en total besparing på 24 procent. Det är både bra och viktigt med engagerade kunder som tycker det är viktigt med hållbart byggande likt Torsby Bostäder, säger Jonas.

Genom att ställa krav på leverantörer och göra hållbara val kommer Mejerskan bli ett lågenergihus. Till exempel så kommer delar av fastighetens energiförbrukning från solceller. Fastigheten kommer även innehålla klimatanläggning med komfortkyla.

– Att lägga tyngd på hållbara materialval gällande konstruktion, väggar och tak är en grundförutsättning för låg energiförbrukning utifrån ett livscykelperspektiv. Genom att både skalet och insidan är optimerat ser vi till att effektivisera fastighetens totala energiförbrukning, säger Håkan Laack.