Hem Betonggalan Kunskapsdagen 2021: Mattias Blomfors, Chalmers

Kunskapsdagen 2021: Mattias Blomfors, Chalmers

Mattias Blomfors, Chalmers, är nominerad i kategorin Årets Betongforskare på Betonggalan 2021.

Mattias Blomfors disputerade 2020, titeln på avhandlingen är “Assessment of Concrete Structures Including Corrosion and Cracks”. Målet med avhandlingen var att utveckla metoder för tillförlitliga tillståndsbedömningar.

Arbetet fokuserades på konstruktioner med armeringskorrosion och på konstruktioner med sprickbildning på grund av tidigare belastning.