Hem Mixat Svensk Betong i möte med regeringen!

Svensk Betong i möte med regeringen!

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Idag träffade Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård Emil Högberg, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, Elin Olsson, statssekreterare hos Märta Stenevi, Annika Jacobson, statssekreterare hos Per Bolund samt regeringens samordnare Ulla Sandborgh. Med vid mötet var företrädare för Byggföretagen, Svemin, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen samt representanter från flera fackförbund.

-Vi stämde av hur det går med ansökan om tillfälligt förlängt tillstånd för Cementa och alla är överens om den allvarliga situation som råder och vikten av att snarast möjligt få på plats en tillfällig förlängning för att det inte ska uppstå cementbrist inom kort, säger Malin Löfsjögård.

Andra frågeställningar, som vikten av samordning av alla de olika processer som pågår. lyftes också fram

-Regeringen har utsett en samordnare fram till årsskiftet och vi förde fram att vi ser behov av samordning även fortsatt under våren. På mötet togs även frågor upp som är kopplade till korttidsstöd i den händelse det skulle uppstå cementbrist, säger Malin Löfsjögård.