Hem Hållbarhet ”Ett stort kliv mot klimatneutral cementtillverkning”

”Ett stort kliv mot klimatneutral cementtillverkning”

Mercatus levererar rökgaskondensatrening till Norge.

Världens första anläggning för storskalig avskiljning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), byggs nu Cementas norska systerfabrik Norcem i Brevik. Miljöföretaget Mercatus Engineering AB från Vimmerby levererar kondensatreningen för de nedkylda rökgaserna.

– Det är ett prestigeuppdrag och att bli utvald leverantör till ett sådant här spjutspetsprojekt. Anläggningen är ett stort kliv mot en mer klimatneutral cementtillverkning i världen, säger Pär Bragsjö, vd på Mercatus Engineering.

Med en teknik som kyler rökgaserna fångas koldioxiden upp ur kondensatvattnet och genom högt tryck, och en temperatur på minus 30 grader, kan man omvandla den till flytande form. Den flytande koldioxiden lagras sedan i uttjänta oljeborrhål i Nordsjön.

– Mercatus är väldigt kompetenta på denna typ av vattenbehandling. De hade det bästa totala erbjudandet med teknik och genomförandekapacitet, säger Dag M Dybdahl från Aker Solutions som är inköpsspecialist för projektet.

I norska Brevik byggs en reningsanläggning där CCS integreras i fabriken. Norska staten bidrar med 3,3 miljarder norska kronor och målet är att anläggningen ska tas i drift 2024 som världens första CCS-anläggning i full skala. Det innebär att Norge redan om två år kan leverera cement med minst halverade koldioxidutsläpp.

Mercatus Engineering från Vimmerby levererar rökgaskondensatreningen med tre keramiska ultrafilterenheter och ett slutfilter med aktivt kol som filtrerar kondensatet, som slutligen kan släppas ut i havet.

Projektet följs med stort intresse från andra aktörer. Bland annat pågår en förstudie om möjligheterna för en liknande anläggning vid Cementas fabrik i Slite.