Hem Mixat Ny utgåva av Betonghandbokens materialdel

Ny utgåva av Betonghandbokens materialdel

Nu släpps den tredje upplagan av Betonghandbok Material – en tungviktare för byggsektorn på 1083 sidor.

– Det är roligt att se att vi nu har en ny utgåva av Betonghandbokens materialdel färdig och att så många bidragit med innehållet. Kunskapen om att använda betongens olika beståndsdelar på rätt sätt blir bara viktigare och viktigare, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Betonghandbok Material – Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet, ges ut av Svensk Byggtjänst och beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper.

Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare. Revideringen möjliggör för industrin att bättre utnyttja senaste kunskap från forskning och bedriva utveckling.

”Det känns fantastiskt roligt, med tanke på att så många har glädje av handboken”

Den omarbetade och utökade 3:e utgåvan av handboken beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor.

– Genom publiceringen av del 2 har vi nu en komplett utgåva 3 av Betonghandbok Material. Det känns fantastiskt roligt, med tanke på att så många har glädje av handboken, säger Richard McCarthy, vd för Svenska Betongföreningen.

Handboken är skriven av specialister från industri- och konsultföretag, tekniska högskolor och forskningsinstitut. Varje kapitel har sakgranskats av en eller flera tekniska granskare och försetts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.

– Tillsammans har vi samlat en stor del av betongbranschen som bidragit med finansiering, skrivande och projektledning. Ett stort tack till alla som bidragit. Det är imponerande att se den breda och djupa expertkunskap som finns i branschen, säger Richard McCarthy.

Betonghandbok Material, del 1 utkom 2017.