Hem Hållbarhet Halverat klimatavtryck med aska från spannmålsskal

Halverat klimatavtryck med aska från spannmålsskal

Foto: David Krantz.

I ett samarbete med forskningsinstitutet RISE och Strängbetong har ByggVesta producerat hållbar betong från jordbruksrester.

Genom att tillsätta aska från spannmålsskal skapas industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.

– Vi har lyckats halvera cementmängden som krävs i prefabricerad betong genom att använda spill från jordbruket , säger Bill Ögren, affärschef på ByggVesta.

Jordbruksrester, såsom havreskal eller risskal, används vanligtvis som biobränsle för att skapa fjärrvärme.

– Nu tar vi tillvara på askan som blir kvar från värmekraftverken, med viss efterbehandling, och använder den i betongproduktion så att den inte går till spillo.

Genom att tillsätta en liten del aska (cirka en åttondel) till betongen reduceras cementbehovet till nästan hälften, samtidigt som hållfastheten bibehålls. Resten av betongen fylls ut med ballast istället för cement (sand, sten och grus).

– Över tid förväntas prisskillnaden mellan den hållbara betongen och vanlig betong vara marginell, säger Bill Ögren.

I slutet av november monterar ByggVesta de första betongelementen i en bostadsfastighet i området Sege Park i Malmö.