Hem Betonggalan Betonggalans vinnare 2021 med motiveringar

Betonggalans vinnare 2021 med motiveringar

Betonggalan

Årets Arbetsmiljöpris
Linda Dahlin

Jury: Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, OX2, Ulrika Dolietis, Håll Nollan, Gian-Claudio Marinoni, Skanska, Evangelia Mitilinou, Arbetsmiljökonsult.
Kriterier: Priset uppmärksammar insatser där man offensivt arbetat med sin arbetsmiljö på ett positivt och kreativt sätt. Pristagaren kan vara en medarbetare, chef, en grupp, en avdelning eller ett helt företag.
Sponsor: Svensk Betong
Prisutdelare: Ulrika Dolietis, Håll Nollan.

Juryns motivering: Ett lysande exempel på den lilla människans strävan för förbättrande åtgärder i en arbetsmiljö som gör skillnad och påverkar en hel bransch. För att under flera år arbetat med att upplysa, utbilda och organisera en grund till riskhantering i en bransch med hög riskbild. Ringarna på vattnet skapas nu, imorgon och i framtiden. För att med sitt arbete skapa ett stort värde för så många i en bransch med begränsade resurser inom arbetsmiljö. Visar att även ett mindre företag kan göra skillnad genom att dela med sig av arbetsmiljön vilket ger effekt över tid. Linda visar prov på mycket engagemang och har även nått utmärkta resultat med att hantera de stora arbetsmiljörisker som finns från kvartsdamm, buller och vibrationer inom branscher. Hennes arbete kan ge långsiktiga effekter för att minska skador på yrkesarbetare som jobbar med håltagning, sanering och rivning. Personligt engagemang för säkerheten i kombination med ödmjukhet ger resultat i en utmanande bransch.


Årets Montageledare
Jesper Jonasson, Strängbetong

Jury: Peter Aronsson, Prefabbyggarna, Andreas Hesselroth, Contiga, Henrik Nilö, Strängbetong, Mikael Rosenholm, Benders, Tomas Wikstrand, Prefabsystem.
Kriterier: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.
Sponsor: Bemix
Prisutdelare: Henrik Nilö, Strängbetong.

Juryns motivering: Det är inte alla som har det som krävs för att bli en bra montageledare. Inte nog med att du behöver vara oerhört kompetent, driven och både mentalt och fysiskt stark, du måste också veta hur du ska bemöta killarna och tjejerna ute på bygget. Den här branschen kan vara oerhört tuff och då gäller det att stå stadigt i skorna. Du behöver vara bra på att planera, men samtidigt flexibel och proaktiv nog att anpassa arbetet efter växlande omständigheter. 2021 års montageledare uppfyller alla dessa kriterier – och fler därtill – och har enligt kunden på sitt senaste projekt visat att ”ingenting är omöjligt”. Trots sin relativt unga ålder uppvisar han ett lugn som vinner kundernas förtroende och en lyhördhet som skapar en fin stämning på bygget. Det har bland annat gett bra resultat med att montera enligt utsago ”Sveriges snyggaste P-hus”.


Årets Betongarkitekt
Joakim Lyth

Jury: Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK, Roger Spetz, Gatun, Göran Lindberg, Nivå
Kriterier: Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året där betong väsentligen bidragit till god arkitektur. Viss tolerans tidsmässigt medges.
Sponsor: Pigmentec
Prisutdelare: Tobias Nissen, Vera arkitekter.

Juryns motivering:
Joakim Lyth koras till Årets Betongarkitekt för Vattentornet i Helsingborg, en byggnad av arkaisk kraft som på ett suveränt sätt framhäver betongens tekniska och skulpturala möjligheter.


Årets Jämställdhetspris
Sonja Larsson, Erik Larsson Bygg

Jury: Cecilia Holmström, ÅWL Ark, Boel Hellman 3XN, Renée Barrios, Sika, Marie Mårtensson, Betongindustri, Ulrika Engvall, Rise
Kriterier: Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet.
Sponsor: Betongindustri
Prisutdelare: Boel Hellman 3XN.

Juryns motivering: Sonjas initiativ stack ut för oss då det visade på stort mod och personligt engagemang där varken hon eller hennes arbetsgivare låtit sig stoppas av att möta de delar man annars kanske skäms för och gömmer undan som företag. Dessutom har arbetet gett många ringar på vattnet och inspirerat många fler, så även färdplanen.


Årets Betongforskare
Daniel Eriksson, KTH

Jury: Betongföreningens forskningsråd
Kriterier: I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.
Sponsor: Sika
Prisutdelare: Johan Silfwerbrand, KTH

Juryns motivering:
Betongdammar och andra vattenbyggnadskonstruktioner kan skadas genom upprepade frostcykler och kalkurlakning. Daniel Eriksson har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat numeriska modeller med vars hjälp dessa nedbrytningsmekanismer kan studeras. Resultaten har lett till ökad förståelse över hur mekanismerna är kopplade till varandra vilket gör att förvaltarna kan göra bättre bedömningar över dammarnas tillstånd och tillståndsutveckling.


 

Ung&Tung
Mustafa Sherif

Jury: Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trochez, JM, Patrik Granqvist, Skanska, Daron Omed, WSP.
Kriterier: Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.
Sponsor: Prefabbyggarna
Prisutdelare: Tove Lindblad, Trimble.

Juryns motivering:
Genom sitt stora driv och förmågan att kunna leda och kommunicera blir Mustafa en inspiration för den svenska samhällsutvecklingen. Hans genuina intresse för människor och hans drivkraft smittar av sig och det är imponerande att han har en stor global publik som följer honom i hans arbete. Mustafas riktade engagemang och kommunikation med barn, på deras nivå, är helt fantastisk, då han får dem att förstå att deras åsikter och tankar är viktiga för framtiden. Han har ett lugn och ett fokus i sin drivkraft som göra att alla blir genuint engagerade, vilket ger honom priset som årets Ung & Tung 2021.


 

Årets Betongkonstruktör
Petter Egnell, Sweco

Jury: Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Thomas Nord, Sweco, Åsa Lövblom, Elu, Anders Hedberg, Kåver & Mellin.
Kriterier: Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.
Sponsor: Peikko
Prisutdelare: Thomas Nord, Sweco

Juryns motivering:
Petter har med en stor ingenjörskonst löst de stora konstruktiva utmaningarna med en platsgjuten kärna för City gate Nordens högsta kontorshus och Göteborgs nya landmärke.


Årets Betongentreprenör
Tobias Strömdahl, Peab

Jury: Akin Barin, Swerock, Jonas Axeling, Betongindustri, Jonas Davidsson, Thomas Betong, Karin Pettersson, Bemix, Daniel Jonsson, Sika och Robert Lundström, Sveab.
Kriterier: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.
Sponsor: Swerock
Prisutdelare: Akin Barin, Swerock

Juryns motivering: Ett mycket komplicerat och avancerat projekt med platsgjutna och synliga väggar, golv och tak som kräver bred kunskap om betongens egenskaper, engagemang, stark vilja och ett noggrant teamarbete. Tobias har visat mycket stort intresse redan från början för att lyckats med detta projekt. Han är en värdig vinnare som är väldigt omtyck av sina kollegor och samarbetspartner.


Årets Miljöpris
Anläggningsprojektet Hamnbanan

Jury: Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergkvist, Peab, Karolina Brick, Riksbyggen, Stefan Uppenberg, WSP, Sofie Abser, Skanska. Sekreterare: Helena Karlsson, Svensk Betong.
Kriterier: Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.
Sponsor: Master Builders Solutions
Prisutdelare: Karin Bergkvist, Peab

Juryns motivering: Genom mod, nära samverkan och höga miljöambitioner banar Skanska och Trafikverket väg för framtidens anläggningsprojekt. Användning av klimatförbättrad betong med en halverad klimatpåverkan ger stora klimatvinster i projektet. Genom framtagning av en särskild kravspecifikation och omfattande testning säkerställer parterna att de kan använda 50 procent inblandning av slagg, långt bortom vad som är norm idag för anläggningskonstruktioner. Den klimatförbättrade betongen möter de högt ställda funktionskraven, samtidigt som ökad teknisk prestanda och bättre bearbetbarhet fås på köpet. Parternas samverkan i projektet ger ett stort mervärde, såväl för Hamnbanan som för hela anläggningsbranschen genom att visa vad som faktiskt är möjligt redan idag.


Johan Silfwerbrandpriset
Mustafa Sherif

”Folkets pris” som röstats fram på betong.se.

Sponsor: Sto
Prisutdelare: Johan Silfwerbrand