Hem Mixat Betonghandbok Material kan bli Årets bok 2021

Betonghandbok Material kan bli Årets bok 2021

Betonghandbok Material har chansen att vinna Svensk Byggtjänsts utmärkelse Årets bok 2021. Sammanlagt tre böcker är nominerade och vinnaren presenteras den 19 januari 2022.

– Bokutgivning har i flera decennier varit en viktig del av Svensk Byggtjänsts verksamhet. I år har vi nominerat tre starka titlar till Årets bok 2021. De här böckerna spänner över allt från betongkonstruktioners beständighet, viktiga rättsfall inom entreprenadjuridik till kvarterstadsbebyggelse i Paris, säger Helen Strandgren, förlagschef på Svensk Byggtjänst.

Årets bok arrangeras för fjärde året i rad och är ett initiativ från Svensk Byggtjänst som startades 2018. Varje år nomineras ett flertal egenproducerade titlar som Svensk Byggtjänst givit ut under det gångna kalenderåret. Sedan koras vinnarboken av en jury bestående av representanter från byggbranschen.

Betonghandbok Material har getts ut av Cementa och Svenska Betongföreningen och beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper.

Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare. Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor.

Del 1 utkom 2017 och under 2021 fullbordades verket med utgivningen av del 2. I slutet av november kommer en box som innehåller båda delarna.

Övriga nominerade titlar är Koden för en bra stad och Rättsfallsguiden.