Hem Fråga Experten Fråga Experten: Söndervittrad hålsten?

Fråga Experten: Söndervittrad hålsten?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har en källargrund från 1946 murad direkt på sanden finns någon slags sula på vissa ställen med lite sten och grus men den är också söndervittrad. Grundvattnet är högt och hålstenen står i vatten på vissa ställen.

Invändigt i den gamla potatiskällaren som ligger lägre finns en gammal undergjutning som går halva vägen in under betonghålstenen. Det trycks vatten upp under sulan. Det är ett dödsbo så vi har inga uppgifter om när eller hur det är gjort.

Vi håller på med en omdränering och hålstenen var helt söndervittrad på utsidan det är bara sand som faller ned kvar. Vi kunde inte hitta någon som kunde hjälpa oss med detta på flera veckor så vi fick ett förslag från en som jobbar med grunder att bygga form på utsidan med hjälp av isodrän skivorna och en fiberduk samt distanser som håller skivorna på plats så det bildas ett hålrum.

Då skulle man kunna fylla hålrummet från insidan via de stora håligheterna i betonghålstenen. Men frågan är om det gör någon skillnad och hjälper upp med stabiliteten. Vilken typ av betong bör man då fylla med? Eller är det så att vi helt enkelt måste mura om grunden sektionsvis innefrån?
/Jonas

Sannolikt är det frysskador som gjort att sula och betonghålsten ”vittrar” sönder. Detta kan ske vid hög vattenmättnad i kombination med en betong som inte är anpassad för frysning (sänkt vct och/eller förhöjd lufthalt). För att få stopp på fortsatta skador, kan man antingen se till att få bort fukten/vattnet eller att hålla konstruktionen på plusgrader.

Genom att dränera under grunden/sulan och marken mot grundmuren kan man se till att den inte fryser sönder mer framöver. Geoduk och makadam eller dränerande isolerskivor (isodrän m.fl.) kan vara en bra lösning, och som du föreslår distanser mot muren där du fyller med betong kan vara en bra metod för att stärka upp muren/väggen.

Det behövs kanske ingen speciell betong för detta, möjligtvis att den inte har för stora stenar och att den har någorlunda lös konsistens. Vanlig torrsäckad Finbetong kan vara fullt tillräckligt, men expanderbruk kan funka bättre då den har lösare konsistens och bättre utfyllnad.

Se till att formen är tät så betongen/bruket inte rinner ut, samt att formen klarar trycket som gjutningen (gjuthöjden) ger. Om betonghålstenen och grundsulan kraftigt skadade kan det vara idé att riva sektionsvis och gjuta/mura upp ny.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group