Hem Årets Arbetsmiljöpris

Årets Arbetsmiljöpris

Priset uppmärksammar insatser där man offensivt arbetat med sin arbetsmiljö på ett positivt och kreativt sätt. Pristagaren kan vara en medarbetare, chef, en grupp, en avdelning eller ett helt företag.

Jury: Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, JM, Jenny Sander, Cementa och Kathrine Larsson Andrén, Veidekke Entreprenad.

Sponsor: Svensk Betong.

Karin Wadén, Betongindustri
Det är en konst att få en betongtillverkande organisation att prioritera arbetsmiljöfrågor utan att man skall känna det som ett måste. Detta har Karin gjort på en kort tid.

Hon är ute på fabrikerna och går tillsammans med fabrikschefer igenom alla farliga arbetsmoment och ger tips på lösningar på att säkra upp arbetsplatsen.

Antalet olyckor med frånvaro har minskat från tio stycken 2018 till endast en hitills i år.

Fredrik Löfstrand, JM

JM Entreprenad utför åt Stockholms stad komplicerade betong- och grundläggningsarbeten via byggande av buss- och arbetsgata samt ledningsarbeten i sjönära miljö på Hamnpirsvägen i Norra Djurgårdsstaden.

Vid svåra saneringsarbeten i entreprenaden har heltäckande gummidräkter använts samt friskluftsmasker för att minimera inandning eller kontakt med skadliga ämnen.

Arbetsgruppen på Hamnpirsvägen har lyckats att leverera ett projekt som överträffat beställarens krav och förväntningar, bland annat med noll olyckor sedan starten 2018.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har på bred front påverkat byggbranschen i hela Sverige genom dialog, föreläsningar, utbildningsmaterial och branschstatistik. De sammanfattar och sammanställer ny forskning på området arbetsmiljö och delar detta. Byggbranschen har idag en stor tilltro till den kunskap och information som finns på AV:s hemsida.

Även stöd och verktyg för operativt arbetsmiljöarbete finns att hämta både på hemsidan och genom telefonservice. Arbetsmiljöverkets arbete med osund konkurrens bidrar till att skapa gemensamma spelregler för branschen och de går i fronten för att visa på att god arbetsmiljö inte skall gå att bortse från eller mygla med.

AV:s inspektörer jobbar outtröttligt med att bidra med kunskap och förståelse för arbetsmiljö och risker. De sätter även stopp för riskfyllda arbeten och står upp för krav på en riskfri arbetsmiljö för alla. Både på arbetsplatser men även i civilsamhället.

Håll Nollan
Håll Nollan är en förening för bygg- och anläggsbranschen med syftet att med gemensamma krafter jobba för att hålla nollan när det gäller skador.

För två år sen gick tolv aktörer i branschen samman för att skapa en säkrare bransch. Med små resurser har föreningen lyckats samla ca 60 medlemsföretag.

I olika grupper tar medlemsföretagen fram gemensamma arbetssätt för byggbranschen. En enhetlig standard bidrar till igenkänningsfaktor för alla underentreprenörer som kommer till de olika arbetsplatserna. Mindre företag som inte har samma möjlighet att skapa rutiner får hjälp med hur de ska arbeta.

Det går inte att beskriva Håll Nollan utan att med ödmjukhet beundra vd Ulrika Dolietis (bilden) grundmurade tilltro till branschens och människors förmåga att bidra på ett prestigelöst sätt för allas bästa.