Hem Årets Betongarkitekt 2018 – nominerade

Årets Betongarkitekt 2018 – nominerade

Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.
Nomineringsjury: Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, och Ulf Mangefors, BSK.
Sponsor: Pigmentec.


Per Johansson, Joliark
Stora Sjöfallet har två huskroppar i souterräng utefter Husarvikens vatten och Norra Djurgårdens grönska, och den högre marknivån mot en samlande bostadsgård i området. Byggnaderna innehåller 30 lägenheter i tre olika storlekstyper, en per våningsplan.

Den minsta i markplan mot Husarviken, en större på gårdens nivå, och etagelägenheter med lanternin och takterrass högst upp. Horisontala och vertikala betongelement bildar en enkel och rationell struktur där balkongerna utgör arkitektoniskt integrerade delar. Betongen är slät och infärgad i en ljus ton och kontrasterar mot våningshöga glaspartier i trä.

Lägenheternas indelning framträder genom de integrerade balkongerna, som tillsammans med de spetsiga taklanterninerna bildar ett mycket starkt motiv mot vattnet. Fasaderna mot bostadsgården är mer slutna och lågmälda med sin brygga med entréer till etagelägenheterna. Byggnadernas struktur är enkel och tydlig med flexibla och effektiva principlösningar. Lägenheterna är välplanerade och får i det närmaste villaliknade kvaliteter. Ett renodlat och konsekvent genomförande har lett till en elegant och befriande enkelhet med en god precision i utförandet.


Erik Wikerstål, Tengbom och Gert Wingårdh, Wingårdhs
Servicebyggnaden som uppförts i samband med ombyggnaden av Nationalmuseum i Stockholm fyller en funktion som inte gick att integrera i den befintliga museibyggnaden.

Vad som skulle kunna upplevas som problematiskt – en byggnad som på intet sätt kommunicerar med sin omgivning – blir istället projektets främsta kvalitet: en arkitektur som påminner om ett elegant och hemlighetsfullt skrin snarare än om ett tekniskt byggnadsverk. Tre av den rätvinkliga volymens fyra fasader består av matrisgjutna prefabricerade betongelement vars ytstruktur skapar illusionen av ett flätverk.

Genom den skickliga placeringen av elementskarvarna och en raffinerad utformning av hörnpartierna ges byggnaden en textil kvalitet som kontrasterar mot konstruktionens fysiska tyngd.

 


Mats Hansson, DAP
Med en tydlig rumslig idé har det japanska badet Yasuragis inomhusbassäng byggts om till ett vattenfyllt torg kantat av asymmetriskt placerade betonghus. Rum och mellanrum lockar till en badande vandring mellan kallt och varmt i en omväxlande ljus och dunkel miljö. Att simma, vada eller bara vila i de olika baden skänker både en kroppslig och visuell upplevelse.

Valet att platsgjuta de nya huskropparna i brädform, likt ursprungshuset från 70-talet, skapar ett harmoniskt och sammanhållet uttryck. En subtil övergång mellan gammalt och nytt kan avläsas genom brädmönstrets olika riktningar.

Betongens vackra råhet i färg och materialitet förstärks av den speglande, reflekterande vattenytan och väl placerade takljus. Ombyggnaden av Yasuragi är ett fint exempel på hur rumsligt vacker och sinnlig arkitektur kan ge fridfullhet, avkoppling och närvaro i nuet.