Hem Årets Jämställdhetspris 2018 – nominerade

Årets Jämställdhetspris 2018 – nominerade

Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.
Nomineringsjury: Karin Comstedt Webb, Cementa, Boel Hellman 3XN, och Cecilia Holmström, Tengbom.
Sponsor: Betongindustri.


Karriärnätverket Teknikkvinnor
Det digitala karriärnätverket Teknikkvinnor har sedan starten hösten 2017 vuxit till över 23.000 medlemmar. Initiativet startades av byggnadsingenjören Maria Paavola efter en nätverksträff med kvinnor som gav mersmak. Maria letade efter en Facebook grupp där nätverkande inom olika teknikyrken kunde fortsätta. När hon inte hittade en var det ett självklart val att istället starta upp en egen.

På en vecka hade antalet medlemmar stigit till 5000 och det nya nätverket ledde henne snart till ytterligare en driven kvinna, civilingenjören Maria Norberg.

Maria och Maria driver nu nätverket Teknikkvinnor tillsammans, båda med ett brinnande intresse för utvecklingen mot en jämställd teknikbransch, för ledarskaps- och organisationsfrågor generellt och att stärka kvinnor, deras möjligheter och deras tro på sig själva specifikt.

Teknikkvinnor drivs idag förutom som en Facebook grupp och en hemsida, även i genom Teknikkvinnor Chef – ett nätverk för kvinnliga ledare i teknikbranschen, samt i en podd och via arrangemang och föreläsningar.

Juryns motivering:
Nätverket Teknikkvinnor visar hur två engagerade kvinnor med ideella krafter, på kort tid lyckats fylla ett tomrum inom en traditionellt mansdominerad bransch som samtidigt är under stark omvandling på grund av teknikutveckling och omvärldsförändringar.

De har samtidigt, tillsammans med sina över 23 000 kvinnliga medlemmar i varierande åldrar, från olika teknikyrken, med olika ansvarspositioner, lyckats skapa ett ständigt vänligt, öppet och i allra högsta grad generöst samtalsklimat där kunskap och erfarenheter är kollektiva och där både hårda och mjuka frågeställningar ges plats.

En vänlig plats där kvinnor lyfter och stödjer varandra, där kvinnor delar med sig av kunskap, erfarenheter, karriärmöjligheter och kontakter.

Ett community där ”sharing” i allra högsta grad är ”caring” och som skapar ständigt nya ringar på vattnet genom alla de kvinnor som finns inom nätverket.


Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad på WSP
På WSP finns en speciell konstruktionsavdelning, Avdelningen Bro- och Vattenbyggnad men en lika speciell avdelningschef; Johan Lindersson. Johan har i sitt ledarskap utmärkt sig inom jämlikhetsfrågor och i en rad vardagliga arbetsmiljöfrågor.

Han har under flera år haft tydliga mål får att skapa en helt jämlik arbetsplats utan att behöva ta till kvoteringsverktyg i en bransch där ingenjörsutbildningarna runt om på universiteten har mellan 10-30% inskrivna kvinnliga studenter.

Juryns motivering:
Johan Lindersson har visat på arbetsgivarens och ledarskapets möjligheter att utan orättvisa sätta an tonen och föregå med gott exempel. Framför allt vill vi lyfta fram hans strategi för rekrytering till avdelningen som nu har lett till önskat resultat.

Johans rekryteringsstrategi med årliga tydliga mål har lett fram till en helt jämställd arbetsplats. Konstruktionsavdelningen består idag av 50% kvinnor och 50 procent män. Johan har uppnått detta genom att aldrig säga nej till en kunnig kvinna som söker jobb. Detta trots att det inte alltid funnits arbete just då. Långsiktigheten i hans strategi har givit det resultat han önskar. Hans ledarskap vittnar om en stark målmedvetenhet och stark långsiktig hållning till jämlikhet utan att behöva ta till kvotering.


Josette Dahlin, Helsingborgs stad & Vesna Vasiljkovic, Tengbom
Helsingborgs stad har sedan flera är engagera sig i jämställdhet i stadsbyggandet. Som en led i detta arbete identifierades med hjälp av unga tjejer flera platser som denna grupp kände sig utsatta på.

Vesna Vasiljkovic på Tengbom drev parallellt ett arbete att hitta en modell för stadsutveckling som inte följde vanliga processer. Där unga kunde hitta fria zoner och släppa loss sin påverkan på stadens gestaltning.

När projekten och dess eldsjälar mötta varandra sågs genast synergier och de slogs ihop under #varärtjejerna.

Läs mer på tengbom.se:
https://tengbom.se/2018/07/02/tjejtrappan-invigd-i-helsingborg/
https://tengbom.se/2018/06/25/normkreativa-perspektiv-ar-den-nya-normen-pa-tengbom/

Juryns motivering:
Helsingborgs stad har haft en långvarig dialog med olika aktörer men inte med tjejer i egen grupp. Tack vare projektet #varärtjejerna kom många nya idéer och tankar fram kring otrygghet i stadsbilden som inte nämns i blandade grupper. Approachen från tjejerna har varit att alla skall vara välkomna.

Vi vill lyfta det spännande samarbetet mellan kommun och arkitektkontor och Helsingborgs stads öppenhet att använda ”nya glasögon” för att fånga in yngre generationers syn och inte minst kvinnors.