Hem Årets Miljöpris 2018 – nominerade

Årets Miljöpris 2018 – nominerade

Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.
Nomineringsjury: Kajsa Byfors, Svensk Betong, Anna Graaf, White, Christina Lindbäck, NCC, och Niclas Köhler, JM.
Sponsor: BASF.Riksbyggens Viva
Ett av de första projekten i Sverige där man utfört en omfattande LCA studie i ett verkligt byggprojekt och där man ska minska betongens klimatpåverkan med 30 procent. Och för att man generöst delat med sig av kunskap och erfarenhet från arbetet och på så sätt varit drivande i arbetet för minskad klimatpåverkan från byggnader.

 

 


Färdplan: Bygg- och anläggningssektorn
För arbetet med att få fram en för byggsektorn gemensam strategisk målbild för arbetet mot en klimatneutral byggsektor. Den gemensamma färdplanen ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

 

 

 

 


Ingvar Niklasson
Tack vare Ingvar Niklassons initiativ och engagemang kan Lättklinkerbetong erbjuda en transportlösning som helt eller delvis bygger på järnvägstransport. Sedan 2011 har andelen gods fraktat på järnväg gått från 40 procent upp till 65 procent (2017).