Hem Betonggalan Nominerade 2016 Ívar Björnsson, LTH

Ívar Björnsson, LTH

ivar_bjornsson_2

Ívar Björnsson, LTH, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Betongforskare. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Juryn har bestått av Betongföreningens Forskningsråd och motiveringen lyder:

Ívar Björnsson (IB) avlade civilingenjörsexamen vid Lunds tekniska högskola (LTH) år 2010, varefter han blev antagen som doktorand vid LTHs avdelning för konstruktionsteknik. IB disputerade 2015 på avhandlingen ”Holistic approach in engineering design. Controlling risks from accidental hazards in bridge design”, varefter han blev anställd som biträdande universitetslektor på avdelningen för konstruktionsteknik.

IBs forskning har bidragit till mer rationell hantering av risker förknippade med brokonstruktioner utsatta för exceptionella dimensioneringssituationer. Frågeställningen har stor relevans för betongforskningen, då redundans och robust respons med avseende på olyckslaster och andra extrema händelser är en utmärkande egenskap hos konstruktioner i armerad betong.

IBs fortsatta forskning är inriktad på frågor som rör utveckling av ingenjörers arbete mot att på lika villkor inkludera hållbarhet och miljöriktighet som säkerhet och effektivitet.