Hem Betonggalan Nominerade 2016 Johan Arrhov och Henrik Frick

Johan Arrhov och Henrik Frick

arrhov_frick_bw

Johan Arrhov och Henrik Frick, Arrhov och Frick Arkitektkontor, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Betongarkitekt. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Juryn har bestått av Tobias Nissen, Vera Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK och Niels de Bruin, White. Sekreterare har varit Arne Hellström. Motiveringen lyder:

Med bostadshuset i Hammarby Gård refererar arkitekterna på ett övertygande sätt till platsens industriella förflutna. Prefabteknikens upprepningseffekt och den synliga betongens materialverkan ligger till grund för en arkitektur som i sin enkelhet och elegans – och utan att förfalla i nostalgi – påminner om de ståtliga fabriksbyggnaderna från industrialismens pionjärtid. Medan den regelbundna fönstersättningen inte avslöjar något om byggnadens innehåll utgör träklädda nischer, som markerar bostadshusets entréer, en intressant kontrast till den stränga betongarkitekturen.