Hem Betonggalan Nominerade 2016 Löfbergs Lilas Höglager, Karlstad

Löfbergs Lilas Höglager, Karlstad

lofbergs_lila

Löfbergs Lilas nya Höglager i Karlstad är en av fyra nominerade till Betonggalans pris Årets Miljöpris. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Höglagret kommer som en av Sveriges första lagerbyggnader certifieras enligt Miljöbyggnad. Projektet siktar på att nå silver. Certifieringen innebär att 15 kriterier måste beaktas (se bilaga som visar Miljöbyggnads krav). Bland annat krav på låg energianvändning som medfört randisolering, effektiv PIR-isolering i väggar, solavskärmning på kontorsdel och förnyelsebar energi under drift med mera.

Inomhusmiljö: Beaktande av dagsljus, legionellasäkert utförande, behovsstyrd ventilation mm

Material: alla byggprodukter är dokumenterade och värderade enligt BASTA.

En annan viktigt punkt som ej beaktas i Miljöbyggnad är byggmaterialens koldioxidbelastning.

I detta projekt har en miljöbetong valts vilket gör att koldioxidbelastningen minskat med hela 230 ton vilket motsvarar utsläppen från Löfbergs Lilas alla tjänstebilar under ett år eller 10% av de årliga utsläppen från kafferostningen.

Entreprenör har varit Skanska och stommen levererats av Thomas Betong.

Juryn har bestått av Betongföreninges Hållbarhetsråd genom Kajsa Byfors, Svensk Betong, Pia Öhrling, Piacon och Anders Rönneblad, Cementa.