Hem Betonggalan Nominerade 2016 Ola Jonsson och Mårten Leringe

Ola Jonsson och Mårten Leringe

cf_moller

Mårten Leringe och Ola Jonsson, CF Möller, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Betongarkitekt. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Juryn har bestått av Tobias Nissen, Vera Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK och Niels de Bruin, White. Sekreterare har varit Arne Hellström.

Motiveringen lyder:

”Bostadsprojektet Alviks torn bildar skulpturalt landmärke vid trädgårdsstaden Brommas Mälarfront i Stockholm. Projektet är väl exponerat vid utfarten från den centrala staden mot Bromma och Mälaröarna, liksom från Fredhälls och Stora och Lilla Essingens stränder och vattenrum.
Projektet innehåller 151 lägenheter och är organiserat i ett 9 våningars L-format bostadskvarter och en 18 våningars tornbyggnad, som är sammansatt av två kopplade delar.
Bostäderna har fina dagsljusegenskaper och unika utsikter över Stockholm och Mälarlandskapet. Projektet tillför också Alvik publika torg och lokaler och skapar en stadsmässig plats med hög kvalitet vid vattnet och mot staden. Projektet utnyttjar effektivt de möjligheter som ligger i betongens formbarhet till rika, varierade och spännande uttryck från alla olika siktlinjer. Repertoaren innehåller varierade fasadliv, förskjutna fönsterplaceringar, inramade våningar och varierade balkongformer m m. Fasadernas betongelement med vit slipad terazzo och artikuleringar ger samtidigt ett ljust, intressant och inte minst ett väl sammanhållet uttryck. ”

Personligt med Ola Jonsson >
BetongTV med Ola Jonsson på Betonggalans förfest i Stockholm >