Hem Betonggalan Nominerade 2016 Natalie Williams Portal, CBI Betonginstitutet

Natalie Williams Portal, CBI Betonginstitutet

nwilliamsportalNatalie Williams Portal, CBI Betonginstitutet, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Betongforskare. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Juryn har bestått av Betongföreningens Forskningsråd och motiveringen lyder:
“Natalie Williams Portal disputerade på Chalmers tekniska högskola, Betongbyggnad i september 2015.

Hennes arbete om textilarmerad betong omfattar såväl konstruktionstekniska aspekter som beständighet och hållbarhet. Natalie började sitt arbete på Chalmers inom projektet Homes for Tomorrow, och fortsatte efter licentiat-examen som industridoktorand på CBI Betonginstitutet, där hon nu fortsätter som forskare.”