Hem Betonggalan Nominerade 2016 Torsplan 2

Torsplan 2

torsplan_2
Torsplan 2 i Stockholm är en av fyra nominerade till Betonggalans pris Årets Miljöpris.

Torsplan 2 är den andra etappen av Torsplan, en modern kontors- och handelsbyggnad mitt i nya stadsdelen Hagastaden. Här omvandlas tidigare industrimarker till stadsmiljö med innovativa arbetsmiljöer och attraktiva handelslokaler. Som första kontorsbyggnad i Sverige miljöcertifieras Torsplan till den högsta miljöklassningen BREEAM Outstanding*. Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Något som är möjligt tack vare att projektet drivs i en öppen dialog mellan alla parter i samverkansformen partnering.

Torsplan 2 omfattar en yta på 35 000 m² BTA. Byggnaden består av underliggande garage i två plan med laddstolpar för elbilar. I gatuplan finns lokaler för handel och cykelrum för 186 cyklar. Ovanför finns nio våningar med kontor. Det finns även en planerad nedgång för den nya tunnelbanelinjen mot Solna.

Torsplan 2 har en robust stomme av betong. Våningsplan med få pelare skapar flexibilitet och den tunga stommen skapar god inomhusmiljö med minskade temperaturväxlingar och lägre energianvändning. Den arkitektoniskt genomarbetade fasaden med sitt runda hörn består av prefabricerad betong utan synliga skarvar, en unik egenskap i storstadsmiljö.

Miljövinster med prefabricerad betongfasad och stomme:

 • Längre livslängd
 • Lägre driftskostnader
 • Beprövad metod, t ex avseende fukt
 • Klarar stadens höga krav på estetik i storstadsmiljö
 • Minskade temperaturväxlingar ger lägre energianvändning och bra inomhusklimat
 • Stora spännvidder på bjälklagen skapar flexibilitet
 • Mer resurssnålt med färre transporter och mindre spill
 • Effektiv produktion ger tätt hus tidigt och minskar uppvärmningsbehovet
 • Säkrare arbetsmiljö vid ställningsfritt montage

Exempel på kriterier som klassas i BREEAM Outstanding:

 • Energimätning per verksamhet och hyresgäst
 • Genomtänkt layout för att minska kylbehov
 • Cykelrum lätt tillgängligt i gatuplan
 • Sedumtak minskar dagvattenpåverkan och bidrar till ökad biologisk mångfald
 • Virke, som byggs in och används under produktion, är FSC- eller PEFC-märkt
 • Allt material registreras och godkänns i Byggvarubedömningen.
 • Ytskikt och inredning med låga emissioner av flyktiga organiska föreningar

www.ncc.se/torsplan

* BREEAM är ett verktyg/ miljöcertifieringssystem som utvärderar och betygsätter fastigheters totala miljöpåverkan och är det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. BREEAM innehåller drygt 70 krav inom nio olika ämnesområden där den högsta nivån heter Outstanding.

 

Juryn har bestått av Betongföreninges Hållbarhetsråd genom Kajsa Byfors, Svensk Betong, Pia Öhrling, Piacon och Anders Rönneblad, Cementa.