Hem Betonggalan Nominerade 2017 Årets Betongarkitekt – Nominerade

Årets Betongarkitekt – Nominerade

Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur. Nomineringsjury: Tobias Nissen, Vera arkitekter, Niels de Bruin, White, Ulf Mangefors, BSK.

Åsa Kallstenius och Lina Lindqvist, Kod Arkitekter (Rosteriet)

Bostadskvarteret rosteriet på Liljeholmen i Stockholm är format som tre flätade längor i 10, 8 och 3 våningar runt en innergård samt soutterrainvåning, och innehåller 225 bostäder, butiker och en förskola. Bostäderna har en mångfald av storlekar och typer från kompakta smålägenheter till större etagelägenheter, liksom butiker och kaféer mot Liljeholmsvägen, samt förskolan i souterrain mot Trekantsparken och sjön. Byggnadernas volymer bjuder på både dramatik och intimitet, liksom oväntade möten och utblickar. Innergården öppnar sig genom portiken i norr och mot Trekantsparken där den lägre hållna längan också vackert bjuder in ljuset från sjön.

Fasaderna är av prefabricerade, laserade och släta betongelement med inslag av reliefer och matrisgjutna delar i sockel och gårdens dramatiska portik. Ett system av generösa balkonger och loftgångar med mönstrade laminerade glasräcken omgärdar byggnadskropparna. Ett ovanligt fint arkitektarbete har gett en rik och komplex volymuppbyggnad med ett levande innehåll och som möter omgivande stadsrum på ett självklart sätt. Projektet visar betongens möjligheter att skapa ett varierat och karaktärsstarkt uttryck.

Cord Siegel, hauschild+siegel (Ohboy!)

Ohboy! är en kombination av bostadshus och lägenhetshotell, organiserat kring cykeln som transportmedel och livsstil. Med en mångfald av olika okonventionella lägenhetstyper och originellt disponerade hotellrum bevisar Siegel + Hauschild att ett hyreshus kan vara mycket mer än vad den konventionella bostadsmarknaden har att erbjuda. Avslappnat, lekfullt och utan fåfänga har arkitekterna fokuserat på det väsentliga: Byggnadens utformning föds till synes naturligt och självklart ur programmets disposition medan den arkitektoniska karaktären utgörs av varken mer eller mindre än själva byggmaterialets expressivitet.

Valet av obehandlad betong på alla vägg- och takytor, både ut- och invändigt, är inte bara konsekvensen av en okonstlad arkitektonisk hållning utan även ett sätt att genom den råa och ”ofärdiga” materialiseringen skapa en frihet för de boende att fylla arkitekturen med eget innehåll.

Linda Teng, Semrén Månsson (Kv Forskningen)

Kvarteret Forskningen är ett studentboende med över 300 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Huskropparna ligger vid ett entrétorg varifrån boende och besökare kan se allt väsentligt. Betong är ett material vars skulpturala egenskaper alla arkitekter känner till. Kv Forskningen är ett exempel på när arkitekturen är skulptural och vacker utan att för den skull skrika, ropa och vifta.

Betongen framstår skarpt skuren, mästerligt och precist i nischer och fasade fasader. De väl valda dragen ger kvaliteter, släpper in extra ljus i lägenheter och extra rum vid platser för möten, entréer och allmänna ytor. Fasaderna visar hur vacker och levande betong kan vara. Det är glädjande att se en så skicklig och vacker betongarkitektur användas på KTH och den rika livsmiljö det ger.

Läs mer om Linda Teng (länk).