Hem Betonggalan Nominerade 2017 Årets Betongkonstruktör – Nominerade

Årets Betongkonstruktör – Nominerade

Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling. Nomineringsury: Anna Jacobson, Tyréns, Johan Langemark, Ramböll, Johan Hofstedt, Elu.

Arvid Hejll, Trafikverket

Arvid Hejll är brospecialist på investering på Trafikverket. I den rollen ger han värdefullt tekniskt stöd till projektledare i mindre och mellanstora projekt. På trafikverket har han bl.a. utmärkt sig genom att driva fram nya cementkrav som möjliggör miljövänligare betong för byggnadsverk.

Arvid hjälper också till med betongmaterialfrågor nationellt. Han har tidigare arbetet med materialfrågor åt Vattenfall. Arvid är teknisk doktor från Luleå Tekniska Universitet med specialisering på tillståndsbedömning av broar. Han är Trafikverkets representant i SIS/TK 185, Cement och byggkalk, och SIS/TK 190 Betong.

Dorotea Sigurdadottir, Ramböll

Dórótea Höeg Sigurdardóttir arbetar som bro- och tunnelkonstruktör på Ramböll. Hon har haft den rollen i knappt två år och har under den tiden dimensionerat en spännarmerad järnvägsbro, gjort en bärighetsberäkning av ett pålat klaffkammarstöd och i ett av Förbifart Stockholms delprojekt har hon analyserat brand- och explosionslaster för betongtunnlar.

Dórótea är aktiv deltagare i teknikutvecklingen inom affärsområde bro och leder utvecklingsgruppen för beräkningsmetodik. Dórótea är teknisk doktor från Princeton University med specialisering inom brobevakningsmetoder, dataanalys och tillståndsanalys från mätningar.

Claes Henrik Claesson, Elu

Claes-Henrik Classon arbetar med hus- och anläggningskonstruktioner på ELU Konsult AB i Stockholm. Han är en mångsidig konstruktör och uppdragsledare som arbetat med bostadshus, kontorshus, platsgjutna och prefabricerade broar, lastkajer och silos för att nämna något.

De senaste åren har mycket handlat om projekt Slussen i Stockholm där Claes-Henrik ansvarar för samordningen mellan teknikområdena inom generalkonsultuppdraget för delområde land (Södermalm). Han har utmärkt sig genom att, med stor förståelse för utförande och produktion, kunna skapa kreativa lösningar på de problem som måste lösas i ett komplicerat infrastrukturprojekt i centrala Stockholm.