Hem Betonggalan Nominerade 2017 Årets Miljöpris – Nominerade

Årets Miljöpris – Nominerade

Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del. Nominerinsjury: Anders Rönneblad, Cementa, Pia Öhrling, Piacon, Kajsa Byfors, Svensk Betong.

Norrtälje Hamn

I det tidigare hamn- och industriområdet i Norrtälje ska den nya stadsdelen Norrtälje Hamn byggas. Den har mycket höga hållbarhetsambitioner som genomsyrar hela projektet som är med i en pilotomgång för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya process för hållbar stadsutveckling, Citylab Action.

Projektet innehåller 5 632 kubikmeter betong med ett recept som innehåller viss del flygaska. Klimatpåverkan blev 294 kg CO2-ekv, att jämföra med ”normal” anläggningsbetong på 384 kg CO2-ekv. Användningen av betong med flygaska kommer i detta projekt leda till ca 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Entreprenör är NCC och betongleverantör är Betongindustri.

Kust Hotell & Spa

Piteås nya landmärke, Kust Hotell & Spa, är med sina 14 våningar och 53 meter stadens i särklass högsta byggnad. Tack vare en betongfasad med inblandning av titanoxid upptar huset koldioxid och fungerar som en lunga för staden.

Byggnaden är, så väl exteriört som interiört, inspirerad av Piteälven. Det raster som syns i betongfasaden symboliserar timmerflottningen på floden och mattorna i hotellets korridorer är tillverkade av upplockade fisknät. Hotellets restaurang har redan, ett halvår efter invigningen av Kust Hotell & Spa, blivit listad i White Guide över Sveriges bästa restauranger.

Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad 3.0 har infört LCA som ett krav i den nya versionen med motiveringen att det är ett bra sätt att beräkna en byggnads miljöpåverkan. Då ser man på byggnaden ur ett livscykelperspektiv och beräkningarna görs på ett standardiserat sätt. Det nya kravet ger en positiv drivkraft för att minska klimatpåverkan från betong.