Studio Betong Konstruktör

Med konstruktörer som målgrupp tar vi upp ämnen som reparation av parkeringshus, prefabricerade broar och isolering.