Ställ din fråga!

Våra experter Arne Hellström och Oskar Esping hjälper dig med dina betongrelaterade frågor.

Fråga Experten: Aska från kremerat djur i betongen?

Den aska som blir kvar när man kremerar djur motsvarar kanske fem procent av ursprunglig vikt.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Torktid för betong?

I badrum och andra våtutrymmen vill man förhindra att fukt tränger in i konstruktionen.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta golv i källare?

Att gjuta en betongplatta direkt på berg och makadam innebär ett kallt golv, hög energikostnad och markfukt som kommer upp i rummet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Prefabelement till villa?

Hur hittar man en bra leverantör? Arne Hellström svarar.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Fixa till pannrum?

Äldre hus med betongplatta kan vara problematiska då det ofta saknas underliggande isolering.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Täta poolen?

Klarar flytspackel att exponeras kontinuerligt mot vatten?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Måla oisolerad grund?

Med 85-procentig RF borde de flesta typer av golvfärger fungera, förutsatt att fukttransporten upp i plattan inte är stor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Skillnad mellan flytspackel och betong?

Vad och hur mycket som kan tillsättas betongen regleras av standarder. För flytspackel gäller andra standarder än för betong.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta skiva till köksö?

En planerad gjutning av en bänkskiva till en köksö kan väcka flera frågor. Oskar Esping har svar.