Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta runt poolen?

Det går bra att använda betong runt en pool och man kan få en ljusare färg med vitcement.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Basisk lösning mot maskrosor?

För att komma upp i pH över 13 kan man blanda vatten och kalciumhydroxid.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Bra cellmaterial?

Det finns alltid en risk med enstegstätat klimatskal.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten. Fylla skarvarna?

Vår expert Arne Hellström tipsar om hur man kan fylla skarvarna på ett betonggolv.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Prefab för s-formad balkong?

En elementaltan kräver en balk i framkant och böljande balkar är sällan utförbart.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Sprickor i bjälklaget?

Att bjälklag av lättbetong får sprickor i underkant är naturligt, men hur påverkar det bärigheten?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Tunnare pågjutning?

Expanderbetong är främst tänkt för undergjutningar.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Ytbehandling mot kyla?

Blir betonggolvet för kallt för att gå på?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Kondens- eller regnvatten?

Kan yttertakets temperaturskillnader ge kondens?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Påverkas golvets bärighet?

Betongbjälklagets tjocklek är avgörande för hur golvet ska byggas upp.