Fråga Experten: Täta mellan fasadelement av betong?

Arne Hellström svarar på en fråga om tätning av ett hus hus uppfört 1964.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Korrosivitetsklass för pumpbrunn?

Hur pass "besvärlig" miljö det är för en betongkonstruktion beror bland annat på fukttillstånd.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Färg till fontän?

Ett mer beständigt alternativ till att måla är att infärga betongen.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vita fläckar på lecablock?

Kalkutfällningar är inget problem för konstruktionen utan bara en estetisk effekt.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Ytbehandling av skulptur?

Vid ytbehandling med kiselbaserat preparat bör betongen inte vara ytbehandlad med en annan typ av preparat.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta in stenskiva i betongskiva?

Om betongskivan är ett par centimeter större än stenskivan kan man få in ett armeringsjärn runt om.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Lägga granitkeramik?

Om det inte finns ojämnheter som försvårar plattsättningen behövs inte betongen slipas.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: EPS-betong eller alternativ lösning?

"Fickor" mellan cellplast och en gammal betongplatta ger inga fuktproblem.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta skiva till utekök?

Hur tunt man kan gjuta en bänk/bordsskiva beror på en rad faktorer.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta terasstak?

Det är svårt att säkerställa en vattentät konstruktion med betong.