Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Reparera garagegolv?

Vad gör man när ytan på ett betonggolv "pulvriseras"?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Söndervittrad hålsten?

Betonghålsten kan vittra sönder vid hög vattenmättnad i kombination med en betong som inte är anpassad för frysning.

Ställ din fråga!

Våra experter Arne Hellström och Oskar Esping hjälper dig med dina betongrelaterade frågor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Måla insidan av källarvägg?

När man målar om en källarvägg är det viktigt att välja en färg som är lämplig för ändamålet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Cementens del av betongpriset?

Genom att ersätta halva cementmänden med slagg skulle en tioprocentig prishöjning på cement påverka receptkostnaden med cirka tre procent.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Uttorkning vid minusgrader?

Även om betongen är kall sker de kemiska reaktionerna mellan cement och vatten.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Pågjutning på balkong?

Innan man gör åtgärder på äldre balkonger bör man först kontrollera tillståndet på konstruktionsbetongen och armeringen.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Ytbehandling av äldre betongtrappor?

Om en betongyta är dålig eller skadad kan den behöva förstärkas/lagas innan man ytbehandlar.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Hur stor blir volymen?

När vår expert Oskar Esping proportionerar betongen räknar han på en kubikmeter och "skalar" sedan om det till den volym han vill blanda.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vattenglas för att täta?

Vattenglas har en viss tätande effekt, framför allt på material som innehåller kalk.