Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Rivning av formar?

Ett vanligt krav för formrivning är 70% av dimensionerande värde.

Ställ din fråga!

Våra experter Arne Hellström och Oskar Esping hjälper dig med dina betongrelaterade frågor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Spa med ny betonggrund av lada?

Med fördel används expanderbetong för att gjuta under en grundmur.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Tvätta betongpannor miljövänligt?

På äldre takpannor har ofta cementet i ytan eroderat samtidigt som betongytan har en viss porositet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Rätt fuktkvot?

Man bör undvika träreglar och annat organiskt material i direktkontakt med betongen.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Slippa kalkutfällningar?

Kalkutfällningar kommer av att kalciumhydroxiden i betongen bildar kalciumkarbonat/kalksten.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Armeringsmattans dimension?

Armeringen är viktig för att inte riskera sprickbildning m.m. Oskar Esping ger råd.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Betongplatta som golv?

En glättad betongyta behöver behandlas för att inte ”damma” och göra ytan mer lättstädad.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Behandling av betongskiva?

Hur ytbehandlar man en betongskiva för att den inte ska bli missfärgad?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Taket som terass?

Det behövs tätning för att undvika att fukt eller vatten tränger ner.