Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Mur för nivåskillnad?

Hur tjock behöver en mur vara och hur armerar man?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Köldbryggor vid infästningar?

Hur undviker man att kylan från betongen följer med in i huset på vintern? 
Fråga Experten

Fråga Experten: Kondens i betongtaket?

När uppvärmd inneluft träffar en kall yta kan det bildas kondens. Oskar Esping ger råd om hur man kan undvika den.
Fråga Experten

Fråga Experten: Priset för en prefab-balk?

Om vi utgår från en spännvidd på 30 meter är kostnaden för betong oftast lägre än stål.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Litteratur om L-stöd?

Finns det någon specifik litteratur om hur man bygger L-stöd?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta runt poolen?

Det går bra att använda betong runt en pool och man kan få en ljusare färg med vitcement.
Fråga Experten

Fråga Experten: Åtgärda skadad grundplatta?

Sprickor och fogar m.m. är ofta svåra att få tätt.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Uteplats i betong?

Vi har ett putsat hus från 30-talet och skulle vilja bygga en uteplats. Vi kommer att sätta in en altandörr mot söder/västersidan och därifrån...
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Laga glipa?

Vid lagning av en glipa är det viktigt är att rengöra de befintliga betongkanterna.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Slippa kalkutfällningar?

Kalkutfällningar kommer av att kalciumhydroxiden i betongen bildar kalciumkarbonat/kalksten.