Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Påverkas golvets bärighet?

Betongbjälklagets tjocklek är avgörande för hur golvet ska byggas upp.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Köldbryggor vid infästningar?

Hur undviker man att kylan från betongen följer med in i huset på vintern? 
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vilket håll för L-stödet?

Ska foten vara mot vägen? Arne Hellström svarar.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Dela betongplatan?

En kontinuerlig betongplatta mellan två lägenheter är inte är bra sett till ljudspridningen.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Polerad betong?

En terrazzobetong kommer att bygga på några centimeter ovan nuvarande golvnivå.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Kod för “blånaden”?

En begärd provyta kan fungera som likare för resultatet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Använda vattenglas?

Oskar Esping förklarar vattenglas ska användas på betong.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Slam på putsade lecastenar?

På äldre putsade byggnader är det vanligt att måla med kalkfärg eller kalksand.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Flytspackla på bänkskivor?

Med betong kan man behöva acceptera viss porositet och variation i nyans.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta i gillestugan?

Cellplast under betong kan vara en bra och ekonomisk lösning.