Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vad är svartrost?

Marina betongkonstruktioner brukar klara sig från korrosion då det vanligtvis inte är tillräckligt med syre under vatten.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Krympning och expandering?

I tidigt skede kan betongen krympa av sättningar och att avdunstningen är stor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Omålad betongtrappa?

Det går bra att behålla betongtrappan omålad och enligt vår expert Oskar Esping är det mycket snyggare.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Skadas betongen av blomkrukor?

Med några "pluppar" under krukan kan problem med missfärgningar av betongen undvikas.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Golvvärme i gammalt hus?

Att uppvärmning driver på markfukten behöver inte vara problematiskt.

Ställ din fråga!

Våra experter Arne Hellström och Oskar Esping hjälper dig med dina betongrelaterade frågor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Åtgärda platsgjutna balkonger?

Är pågjutning med inglasning en tillräcklig åtgärd?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Täta gjutet tak?

Någon typ av tätning behövs oftast för att undvika fukt eller vatten som tränger ner.

Fråga Experten: Täta mellan fasadelement av betong?

Arne Hellström svarar på en fråga om tätning av ett hus hus uppfört 1964.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Korrosivitetsklass för pumpbrunn?

Hur pass "besvärlig" miljö det är för en betongkonstruktion beror bland annat på fukttillstånd.