Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Kalkbruk med utgånget datum?

Oöppnade säckar klarar sig längre än öppnade med en liten mängd kvar.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Risk för frostsprängning?

Torrsäckad grovbetong är som regel anpassad för utomhusbruk.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Betongkvalitet för altan?

Då en altan kan utsättas för vatten och frysning bör man välja en betong med tillsatt luft.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Golvvärme i källare?

Isolering (och plast) på en platta går att ersätta med spårade cellplastskivor.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: U-värde på betongplatta?

Med en oisolerad platta skapas det en "värmekudde" i marken under golvet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Torktid innan golvläggning?

Man brukar rekommendera att betongen torkat ut till 95% RF innan trägolv+plast läggs.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Reparera sjösättningsramp?

När man gjuter i vatten vill man inte att betongen ska "vaskas ur".
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta båtramp?

Det är vanligt att använda prefabricerade plattor till sjösättningsramper.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Lägga ytskikt med klinker?

En oisolerad platta på marken i ett uppvärmt utrymme ses som en riskkonstruktion.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Skadligt med högtryck på betongpannor?

Mossa på taket vill man gärna spola bort. Men kan pannorna ta skada?