Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Använda vattenglas?

Oskar Esping förklarar vattenglas ska användas på betong.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Slam på putsade lecastenar?

På äldre putsade byggnader är det vanligt att måla med kalkfärg eller kalksand.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Flytspackla på bänkskivor?

Med betong kan man behöva acceptera viss porositet och variation i nyans.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Gjuta i gillestugan?

Cellplast under betong kan vara en bra och ekonomisk lösning.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Håller golvet?

Arne Hellström ger råd inför ett köp av ett akvarium.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vad betyder termerna?

"Grader" och "språng” används för att definiera betongytors jämnhet.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Laga glipa?

Vid lagning av en glipa är det viktigt är att rengöra de befintliga betongkanterna.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Vitt pulver på balkong?

Äldre balkonger kan behöva repareras eller bytas ut för att betongen karbonatiserat.
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: För tungt för betongplattan?

Håller bjälklaget för ett skåp på över 500 kilo?
Fråga Tidskriften Betongs experter

Fråga Experten: Material för pool?

Det finns en hel del produkter för mindre lagningar i gjutna och murade betongkonstruktioner.