Johanna Frelin, vd på Riksbyggen och Lina Öien, chef för enhet för hållbar utveckling

Riksbyggen grönaste varumärket

"Under 2020 har vi arbetat intensivt med hållbarhetsfrågorna".
Anders Anderberg

Weber blir mer transparenta

Redovisar fler steg i produkternas livscykel och dess miljöpåverkan.
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård

“Dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan”

Malin Löfsjögård är en av branschföreträdarna bakom en debattartikel i Dagens Samhälle.

Riktlinjer för klimatanpassade betongkonstruktioner

En ny rapport från Betongföreningen ska minska klimatpåverkan inom betongbyggande.

Grön betong i Norra kajens ventilkammare

Första byggprojektet i Sundsvallsregionen med miljövänligare betong.
Swerocks fabrik i Skara

“Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led”

En betongfabrik med den senaste teknologin öppnar i Skara.
Murblock Fördel ECO

Finja Betong lanserar klimatpositiv byggprodukt

"Första byggstenen är lagd till vad som ska bli en helt klimatpositiv byggnad."
Amanda Borneke

Nytt pris till Amanda Borneke

"Har tagit hållbarhetsarbetet till nya nivåer och målgrupper."
Åsa Domeij

“Sveriges omställning måste gå snabbare”

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar över 30 förslag i ett inspel till regeringen.

“Win-win ur alla aspekter”

Strängbetong ska minska koldioxidbelastningen med en tiondel redan i år.