Hem Concrete Future – Program

Concrete Future – Program

concrete future

Agneta Wennerström
Agneta Wannerström.

12.30: Färdplan 2045 för byggsektorn
Färdplanen för klimatneutralitet 2045, som idag fler än 70 aktörer står bakom, lämnades över till regeringen våren 2018. Målen är gemensamma, utmaningarna är stora och uppmaningarna till aktörer och politiker att agera är tydliga. Är en klimatomställning på gång i bygg- och anläggningssektorn? Vad pågår i sektorn och vad förväntas av betongbranschen?

Agneta Wannerström, Skanska, gruppchef Klimatneutralitet, var projektledare för framtagandet av färdplanen.

13.00: Concrete Future Hållbarhet
En panel från branschen diskuterar byggsektorns färdplan och även cement- respektive betongbranschens färdplan. Klarar vi målen? Hur ska vi göra det?

13.15: Concrete Future Marknad
Betong Media presenterar en egen marknadsundersökning där 27 företag i betongbranschen deltagit. Hur mycket pengar lägger branschen på marknadsföring? Hur många anställda arbetar med marknadsföring? Är det tillräckligt? Frågorna diskuteras i panel från branschen.

Jan Hellgren
Jan Hellgren.

13.30: Internet of things – Samhällsbyggnadsbranschens ”friend or foe”
Allting ska bli uppkopplat. Man menar att det kommer finnas 20 milliarder uppkopplade enheter 2020. Det hävdas att det är detta som är svaret på många av de utmaningar samhällsbyggnadsbranschen står inför. Vad är det man i så fall löser? Vilka är riskerna, och hur ska man tänka? Vi belyser faror och fördelar med ”sakernas internet” från pågående projekt inom fastighet- bygg- och energibranscherna.

Jan Hellgren är CSO, chief strategy officer, på Axians. Han är affärsområdesansvarig för Axians nordiska satsning på IoT, internet of things. Jan har över 20 års erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom IT—branschen.

14.00: Paus

Sofia Rasmussen
Sofia Rasmussen.

14.15: Så blir betongbranschen en attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger
Utifrån globala och svenska värderingsstudier presenterar Sofia Rasmussen viktiga insikter om hur organisationer säkrar sin långsiktiga kompetensförsörjning. Vad är viktigast för en arbetsgivares attraktivitet idag och i framtiden? Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför?

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och vd för Rasmussen Analys. Hon har en magisterexamen i Statsvetenskap och har i snart 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors arbetslivsvärderingar. Sofia bygger bland annat sin presentation på resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2018) i vilka över 10 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

15.15: Concrete Future Rekrytering
En panel från branschen diskuterar Sofia Rasmussens föreläsning. Hur blir vi attraktiva på arbetsmarknaden? Har vi några goda exempel?

Magnus Höij
Magnus Höij.

15.30: Digitaliseringen och samhällsbyggnadsbranschen: en seriekrock
När digitaliseringen rullar in på allvar i samhällsbyggnadsbranschen uppstår mer än ljuv musik. Det blir också kulturkrockar på hög nivå.

Magnus Höij, med en bakgrund från IT-branschen och media, men numera som branschföreträdare för arkitekter och konsulter i byggsektorn, ger sin bild av mötet mellan två megatrender: urbaniseringen och digitaliseringen. Och han förutspår vem som vinner.

16.00: Concrete Future Forskning
Möter forskningen branschens behov? Hur ser framtidens forskning ut? Panelsamtal med branschens företrädare.

16.15: Paus

16.45: Concrete Future Byggkostnader
Tidskriften Betong har granskat tidigare okänd statistik från SCB för att ta reda på kostnaderna och byggtiderna för olika stommaterial. Resultatet diskuteras med en utvald panel.

Carlos Rojas
Carlos Rojas.

17.15: Snart är social hållbarhet inte ett alternativ
När markanvisningarna börjar lägga avgörande vikt på byggherrarnas förmåga att arbeta med social hållbarhet, blir det ett måste att utveckla sin kapacitet inom området. Ett svårt område. För vad är social hållbarhet, till att börja med? Och hur appliceras det konkret i olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt?

Carlos Rojas är analyschef på Sweden Research och en av dem som jobbat längst med dessa frågor med uppdrag från byggherrar, bostadsbolag och kommuner. Han har bland annat senaste året varit med i utvecklingen av Stockholm stads nya strategiska arbete för social hållbarhet i samband med de kommande markanvisningarna i flera stadsdelar.

 

Till anmälan >>