Hem Fråga Experten Våra Experter

Våra Experter

Fråga Tidskriften Betongs experter

Arne Hellström har varit ordförande i Betongföreningen och mångårig marknadschef på Strängbetong. Här förklarar han hur producenter kan se på uppgiften att tillfredsställa arkitekters önskemål.

Oskar Esping är tekn. dr. och jobbar med FoU och konsultation på Thomas Betong, Thomas Concrete Group C.lab. Han är den expert man kan vända sig till när man har frågor om material.