Hem Fråga Experten Våra Experter

Våra Experter

demo12

Erik Viggh är Senior kemist och arbetar med cement- och betongkemi på Cementas Utvecklingsavdelning. Han svarar på frågor om cement och betongens kemi.

Anders Svensson är vår tillsatsmedelexpert som började arbeta på en betongelementfabrik 1968 och har nästan 50 års erfarenhet av branschen. Startade Betongkemi Nordic (idag Chryso Nordic) 2008.

Arne Hellström har varit ordförande i Betongföreningen och mångårig marknadschef på Strängbetong. Här förklarar han hur producenter kan se på uppgiften att tillfredsställa arkitekters önskemål.

Oskar Esping är tekn. dr. och jobbar med FoU och konsultation på Thomas Betong, Thomas Concrete Group C.lab. Han är den expert man kan vända sig till när man har frågor om material.