Hem Nominerade 2019 Årets Betongkonstruktör 2019

Årets Betongkonstruktör 2019

Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.

Jury: Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Thomas Nord, Sweco.

Sponsor: Linotol

Åsa Lövblom.

Åsa Lövblom, ELU

Åsa har sedan 2011 deltagit i Slussenprojektet i en ledande roll som uppdragsledare K och nu senast Samordnande Teknikansvarig. Åsa har på ett prestigelöst och tryggt sätt lett konstruktionsarbetet med de komplexa betongkonstruktionerna på Södermalmssidan. Geometriskt avancerade monolitliknande byggnadsverk som är en hybrid av broar och byggnader i en extremt kompakt omgivning.

Dan Nilsson
Dan Nilsson.

Dan Nilsson, WSP

Nominerad för Olskroken Planskildhet som är ett projekt som innefattar konstruktion och bärighetsanalys av många broar, inom ett stort område, för att kunna öka framkomligheten i järnvägsnätet utanför Göteborg.

Dan har arbetat och styrt sin del av detta uppdrag på ett föredömligt sätt genom att vara teknikansvarig för 6 broar, varav 2 stycken längre än 600 meter. På ett skickligt och engagerat sätt har Dan ansvarat för samordning mellan olika teknikområden och lett 6 olika team av Brokonstruktörer, där cirka 50 personer arbetat med konstruktion, ritningar och granskning.”

Helmer Palmgren
Helmer Palmgren.

Helmer Palmgren, Sweco – ESS – European Spallation Source

”Med sin gedigna erfarenhet och kunskap, i kombination med sin innovativa sida, har Helmer Palmgren drivit och lett konstruktionsarbetet, så att man kunnat uppfylla de extremt höga krav som ställs på betongkonstruktionerna i den nya forskningsanläggningen ESS i Lund, en anläggning som starkt kommer att bidraga till att lösa många av de vetenskapliga gåtor vi fortfarande brottas med.”