Hem Nominerade 2019 Årets Miljöpris 2019

Årets Miljöpris 2019

Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.

Juryn: Kajsa Byfors, Svensk Betong, Anna Graaf, White, Maria Brogren, WSP, Karolina Brick, Riksbyggen.

Sponsor: BASF

BetonginitiativetBetonginitiativet
Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong som ska finnas på marknaden 2030 och används överallt år 2045. För att uppnå det har Betonginitiativet antagit en färdplan tillsammans med Fossilfritt Sverige som överlämnades till regeringen i april 2018.

Amanda Borneke
Amanda Borneke.

Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning
Amanda Borneke, 25 år, arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledare på CS Riv & Håltagning. Trots sin ringa ålder är hon en välkänd hållbarhetsprofil och hennes driv och passion för hållbarhetsfrågor gör henne till en uppskattad paneldeltagare och debattör.

Det senaste året har Amanda möjliggjort:

* Upphandlingskrav återbrukad betong och kvalitetssäkringar för betong som konstruktionsmaterial.
* Att CS blivit Sveriges första riventreprenör att skriva på färdplanen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor.
* Opinion för dekonstruktion av byggmaterial, snarare än demolering.

Amanda har även en styrelsepost i Branschorganisationen för Byggnadsberedning och sitter med som ledamot i Sveriges Byggindustriers miljöutskott. CS Riv & Håltagning AB har sedan 2012 drivit ett eget återbruk – Brattöns Återbruk.

Kungsbacka Badhus
Kungsbacka Badhus.

Thomas Betong, Kungsbacka Badhus
Klimatförbättrad specialbetong för bassänger – ett hållbarare alternativ.

Thomas Betong har tagit fram och levererat en klimatförbättrad specialbetong för bassänger, med slagg som alternativt bindemedel, till Kungsbacka Badhus. Detta tack vare ett samarbete i tidigt skede kring materialval mellan Thomas Betong, betongentreprenören HA Bygg och konstruktören från Betonmast. Betongen påvisar flera viktiga hållbarhetsfördelar:

  • Minskad klimatpåverkan.  Reduktionen i klimatpåverkan blir ca 30 % för den klimatförbättrade betongen jämfört med om en konventionell betong hade använts.
  • Förbättrad beständighet. Motståndet mot kloridinträngning blir betydligt högre för specialbetongen, där motståndsökningen blir större över tid. Det större motståndet mot kloridinträngning hos specialbetongen medför att livslängden blir betydligt längre än för konventionell betong. Om samma täckande betongskikt används blir livslängden minst dubbelt så lång för specialbetongen jämfört med en konventionell betong.
  • Ekonomiskt hållbart. Genom att använda den klimatförbättrade specialbetongen får man också ett billigare alternativ än den först föreskrivna. Den blir också ekonomiskt hållbart på lång sikt med tanke på den ökade livslängden.

Den klimatförbättrade betongen uppfyller de krav på betongsammansättningar som finns i gällande regelverk för aktuella exponeringsklasser samt krav på hållfasthet.

Kungsbacka Badhus ska bli ett familjebad och en träningsanläggning med 50-metersbassäng, undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Badhuset beräknas stå klart våren 2020.