Hem Nominerade 2019 Ung & Tung 2019

Ung & Tung 2019

Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.

Jury: Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trochez, Tengbom.

Sponsor: Prefabsystem.

Jenny Andersson
Jenny Andersson.

Jenny Andersson, WSP
Jenny är född 1992 och tog sin civilingenjörsexamen 2016 på KTH Samhällsbyggnad, inriktning Hus och Anläggningskonstruktion och mottog efter slutförda studier KTH:s honnörsstipendium inom Samhällsbyggnadssektionen.

Jenny arbetar idag som brokonstruktör på WSP och är engagerad i alla delar av projekteringsprocessen, men har fokuserat sig inom konstruktionsberäkningar för bro och anläggningskonstruktioner i betong. Hennes senaste projekt har varit en snedvinklig spännarmerad bro, med spännvidd på 46 m, för Saltsjöbanan i projekt ”Slussen Berg”. Brons placering har varit en utmaning med många begränsningar som har gjort konstruktionsarbetet betydligt svårare än normalt. Vanligtvis är den här typen av bro, en spännarmerad betongkonstruktion, något som endast erfarna konstruktörer genomför, men Jenny har genom hårt och systematiskt arbete lyckats lösa problemen och dimensionerat bron redan efter två år som verksam konstruktör.

På WSP ansvar Jenny för deras databas för beräkning- och modelleringsverktyg, rutiner, normer m.m. på affärsområdesnivå och hon arbetar också med teknikutveckling i WSP:s interna utvecklingsprojekt. Jennys kollegor ser henne som väldigt ansvarstagande och arbetsuppgifterna som hon åtar sig är exemplarisk utförda och alltid med goda resultat.

Utöver sitt dagliga arbete är Jenny väldigt aktiv i studentaktiviteter och är även lärarassistent i Byggnadsmekanik på Samhällsbyggnad på KTH.

Linnea Lepistî
Linnea Lepistö.

Linnéa Lepistö, Peab
Linnéa Lepistö är 29 år och arbetar som BIM-samordnare på Peab i Eskilstuna och Nyköping, och är en väldigt uppskattad och omtyckt medarbetare. Hon är nyfiken, prestigelös, sympatisk och har ett outtömligt driv och hennes passion och engagemang för att digitalisera branschen går ingen förbi!

Med okonventionella metoder har Linnéa fått Eskilstuna- och Nyköpingskontoren till att bli två av Peabs ledande orter sett till digitalisering. Hon vågar bryta ny mark, utmana och ändra processer. Linnéa inspirerar och motiverar alla aktörer runt henne att lämna sin komfortzon, våga tänka nytt och testa ny teknik för att jobba smartare. Linnéa lyckas med det svåra, nämligen att förändra en av de mest konservativa branscherna.

I samhällsbyggnadsbranschen bedrivs en hel del forsknings- och utvecklingsprojekt. Tyvärr resulterar många av projekten till att endast bli en skrivbordsprodukt, men inte om Linnéa får bestämma, hon tar teori till praktik. Det är därför ingen tillfällighet att Linnéa sitter som vice ordförande i BEAsts arbetsutskott Bygghandlingar, ämnat för att skapa branschstandarder, med syfte att effektivisera hanteringen av handlingar genom hela byggprocessen.

Kevin Cicek
Kevin Cicek.

Kevin Cicek, Linotol
Kevin är 22 år och utbildad högskoleingenjör inom Byggnadsteknik vid Örebro Universitet. Kevin började på Linotol som entreprenadingenjör 2018. Innan dess har Kevin arbetat extra på företaget som yrkesarbetare samt projektledare under tiden för sin utbildning.

Kevin är extremt ambitiös och målinriktad. Han har drivit projekt i flermiljonersklassen hos Linotol redan innan han tog sin examen. Under det senaste året har Kevin varit platschef på Linotols entreprenad vid Lidls nya lager i Örebro, ett projekt som omsätter 66 MSEK och innehåller över 50 000 arbetstimmar. Komplexiteten i detta projekt är stor eftersom beställaren är ett tyskt företag och de önskar bygga efter tyska normer men där man har svenska regler att förhålla sig till. Återkopplingen är att Kevin skött detta med bravur och fått beröm av såväl beställare och övriga entreprenörer.

För Kevin sätter åldern inga gränser och i den konservativa betongbranschen har han genom sin kunskap och lösningsorientering lyckats skapa förtroende hos såväl kunder som yrkesarbetare. Genom ett prestigelöst förhållningssätt och en närvaro till kollegor har Kevin format en samhörighet i alla arbetsled. Kevin tvekar inte på att själv delta i produktionen vid kritiska moment för att säkerställa kvalitet och tidsramar.

Max Lindeskog
Max Lindeskog.

Max Lindeskog, Betongindustri
Max är en ung person som tydligt utmärker sig i sin roll som fabrikschef på Betongindustris största fabrik, Hammarbyfabriken. Han är ambitiös, nyfiken och en lovande person för Betongindustri. Han är omtyckt bland sina kollegor och en förebild som ledare. Han har mycket stor kunskap och förståelse för resursplanering när det kommer till såväl personal som material och logistik.

Max har jobbat som fabrikschef på Hammarbyfabriken i ett år. Hammarbyfabriken har en årlig produktion på ca 100 000 kubikmeter med sex anställda och med 15-20 betongbilar som är knutna till fabriken. Fabriken är öppen 24/7 och har en produktmix som är svårslagen. Max med sin framgång har på endast några år blivit en stark nyckelperson på Betongindustri.