Hem Susanne Åderman, Elu

Susanne Åderman, Elu

susanne_aderman
Susanne Åderman, Elu, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Betongkonstruktör. Priset som heter Roger delas ut på Betonggalan den 10 november på Berns i Stockholm.

Juryn har bestått av Anna Jacobson, Tyréns (Årets Betongkonstruktör 2013), Johan Hofstedt, Elu, och Johan Langemark, Ramböll.

Motiveringen lyder:

“Susanne är nominerad till en Roger i kategorin Årets Betongkonstruktör för att hon på ett engagerat sätt bidrar till en kontinuerlig utveckling inom Samhällsbyggnadsbranschen. Hon har 20 års erfarenhet av anläggningskonstruktioner och har arbetat med små som stora broar, tunnlar och kajer i samtliga skeden: utredningar, projektering, konstruktion och underhåll. På senare år har hon framgångsrikt haft uppdragsledarrollen, som exempel kan nämnas ny väg 50 mellan Motala och Mjölby, en totalentreprenad som innehöll både projektering och konstruktion av bland annat omkring 30 betongbroar av olika typer: montagebroar med prefabricerade betongelement, spänn- och slakarmerade betongöverbyggnader och en spektakulär samverkansbro av stål och betong över Motalaviken. I ett annat uppdrag, som specialist på kajkonstruktioner, arbetar hon med att i samråd med beställaren ta fram en strategi för underhåll av betongkonstruktioner i havsvatten inom Göteborgs hamn; ett arbete som innebär nära samarbete med både betongspecialister samt entreprenörer. På ELU är Susanne vice Avdelningschef för anläggningsavdelningen i Göteborg, där hon ansvarar för de yngre konstruktörerna och att de har en utvecklande miljö i uppdragen med erforderligt stöd. På fritiden sysslar Susanne gärna med utomhusaktiviteter som löpning, skidåkning, båttur mm i sällskap med familj och vänner.”

Vem är Årets Montageledare?

Loading ... Loading ...